Stress hos børn og ungdom er et øgende problem som mange forældre måske føler sig magetsløse overfor. Hvad skyldes stress hos ungdom, og hvordan kan voksne, skoler og institutioner hjælpe for at forebygge og løse problemet? 

Hvad skyldes stress hos børn?

Stress er blevet et regulært folkesundhedsproblem og påvirker hele befolkningen i en eller anden grad. Stress hos børn er blevet en stigende bekymring, og der sættes stadig i gang tiltag der skal forebygge og bekæmpe stress hos børn og skabe stressreducerede miljøer både for børn og voksne. Stressymptomer opstår altid i samspil mellem organismen og omgivelserne, og stressede omgivelser er altså en stor bidragsyder når det kommer til at skabe stress hos børn og unge.

Stress hos børn kan manifestere sig i både fysiske og psykiske stressreaksjoner. Når det kommer til børn er det tit tale om børn der har ondt i maven over at skulle i institusjon eller skole. Dette er symptomer der typisk forværres når de når pubertet og ungdomsalder. Vi ved, at længerevarigt stress kan have mange negative sundhedseffekter, hvilket er hvorfor det er vigtigt at undgå og tidligt bekæmpe stress hos børn og unge.

Øget ængstelighed, søvnløshed og depressive symptomer kan være symptomer på stress hos børn og unge. Tilstanden kan ofte medføre sygefravær, skolevægring og forringet indlæringsevne. Vi kan derfor se at stress og potentielt stress kan på virke børn og unge i en så stor grad at det går ud over daglig livet, generel trivsel og skolegang. Det er derfor ikke en rar tendens vi står overfor. Hjælp børn med stress ved at sætte dig ind i hvad du kan gøre og vær med til at bekæmpe stressymptomer og stressreaktioner hos børn og unge.

Det er meget typisk at ungdom oplever stress fordi de gennemgår store psykologiske og emotionelle og ikke mindst fysiske forandringer. Typiske grunde til stress kan være støj og uoversigtlige forhold i skole eller institution, manglende tryghed til voksenpersoner, enten i institution eller i hjemmet, at man ikke har en voksen man kan dele følelser og tanker med, at man har en stressende hverdag udenfor hjemmet med lektier, skole, fritidsaktiviteter og tests, før høje præstationskrav, at man føler sig udenfor i forhold til andre børn i skole eller institution eller generelt, at man bliver mobbet af andre børn, hvis ens forældre er påvirket eller lider af stress eller psykiske vanskeligheder, at forældrene har et anstrengt forhold eller for eksempel går gennem en skilsmisse, at der er andre problemer i hjemmet. Der er altså særdeles mange faktorer der kan bidrage til at skabe stress hos børn og unge og dette er kun nogle eksempler.

Ansvar hos skole og institutioner

Der foreligger også et ansvar om at forebygge og bekæmpe stress blandt børn og unge hos skole og institutioner. Tit er det desværre sådan, at skoleledere, lærere og pedagoger også selv er stresset på grund af et stresset arbejdsmiljø. Dette kan bidrage til at skabe stressreaktioner hos børn og unge. En del kommuner har derfor ansat stresspsykologer og stresscoaches som kan bidrage til at forminske de stressende omstændigheder i skole og institutioner.